Vg1/Vg2: Offentliggjøring av trekk muntlig praktisk eksamen