Fag- og timefordeling

TTG tilbyr studiespesialisering. Man kan velge mellom programområdet samfunnsfag/språk/økonomi (som gir generell studiekompetanse) og realfag (for de som ønsker spesiell studiekompetanse).

Når det gjelder programfag, må alle ha 2 fag innenfor valgt programområde. Begge disse fagene skal leses i to år med 5 timer per uke per år. Elever skal i tillegg ha et valgfritt programfag på minimum 5 timer per uke. Dette dekkes av skolens meget omfattende toppidrettsfag (15-22 timer per uke inkl. kroppsøving og klubbtrening).

 

Fellesfag VG1 VG2 VG3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Matematikk T eller P (*1) 5 0 0
Matematrikk P (*1) 0 3 0
Naturfag 5 0 0
Tysk / spansk 4 4 0 (5) (*2)
Geografi 2 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Historie 0 2 0
Religion 0 0 3
Historie 0 0 4
Kroppsøving 2 2 2
SUM fellesfag 30 15 15
 
Obligatoriske programfag (elevene velger 2 av 3 fagområder)
Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi VG1 VG2 VG3
Historie og filosofi 1 0 5 0
Historie og filosofi 2 0 0 5
Økonomistyring  0 5 0
Økonomi og ledelse 0 0 5
Internasjonal engelsk 0 5 0
Samfunnsfaglig engelsk 0 0 5
Sosiologi og sosialantropologi 0 5 0
Politikk og menneskerettigheter 0 0 5
Sosialkunnskap 0 0 5
       
Programområdet Realfag  VG1 VG2  VG3 
Matematikk R1  0   5  0
Matematikk R2 0 0 5
Fysikk 1 0 5 0
Fysikk 2 0 0 5
Kjemi 1 0 5 0
Kjemi 2 0 0 5
       
SUM obl. programfag 0 10 10
       
Skolen tilbyr et utvidet toppidrettsfag (*3)
Toppidrett 5 0 5
Konkurranse- og toppidrett 0 10 0
 
SUM per år 35 35 30

(*1) Når det gjelder obligatorisk matematikk i 2. klasse, tilbyr skolen kun praktisk variant. De som har valgt teoretisk variant i 1. klasse kan alternativt velge programfag i matematikk (R1/R2)

(*2) Dersom man har hatt fordypning i norsk eller engelsk på ungdomsskolen i stedet for 2. fremmedspråk, må man ha 5 timer 2. fremmedspråk på VG3.

(*3) TTG har sammen med øvrige toppidrettsgymnas som er godkjent av Olympiatoppen, utviklet et nytt programfag i Konkurranse- og toppidrett. Dette er et 10-timersfag som implementeres på vg2 fra høsten 2019 og videre på vg3 fra høsten 2020. I samme takt fases 5-timersfaget Toppidrett ut. Det nye faget er unikt for toppidrettsgymnasene og formaliserer en større del skolens utvidede toppidrettstilbud i nye læreplanmål.