Skolerute 2020/2021

Måned Merknad Elevdager Fridager elevene / planlegging for ansatte
August Skolestart 17. august 11 Planleggingsdager 12., 13. og 14. august
September 22
Oktober Høstferie: 8. og  9. oktober (uke 41) 19 Planleggingsdag 12. oktober
November 21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember. 14
Januar Første skoledag etter nyttår: mandag 4. januar. 18 Planleggingsdag 28. og 29. januar.
Februar (Avspasering, treningsleirer onsdag 24. til fredag 26. februar) 20
Mars Siste skoledag før påske: fredag 26. mars 20
April Første skoledag etter påske: Tirsdag 6. april 19
Mai Skolefri:
Torsdag 13. mai (Kr.h.f.dag)
Fredag 14. mai
Mandag 17.05
Mandag 24.05 (2. pinsedag)
17
Juni Siste skoledag 18. juni 14
Sum 195 6

Med forbehold om feil og endringer.

Hybelboer

TTG tar inn søkere fra hele landet. Omlag 1/4 av skolens elever bor på hybel. Det er viktig at disse finner seg godt til rette, ikke bare ved skole og arena, men også i miljøet utenfor skolen. Om du er på utkikk etter et sted å bo, har skolens miljøarbeider god oversikt over hybelmarkedet i Skien.

Skoleskyss og transport

Offentlig skoleskyssordning

Elever som bor i Telemark kan ha rett på gratis skyss til og fra skolen. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss. Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Elevens rett til skoleskyss gjelder én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Retten gjelder elever som er folkeregistrert i Telemark og som er bosatt mer enn 6 km fra skolen.

Er du elev fra et annet fylke må du undersøke med ditt eget hjemfylke om rett til skoleskyss følger deg til Telemark. Skoleskyss organiseres hovedsakelig med kollektivtransport.

Annen transport

TTG har egne minibusser. Vi sørger bl.a. for nødvendig transport mellom skole og arena. Minibussene blir også brukt til transport til og fra treningsleirer og til ulike arrangementer. Mer informasjon om dette blir gitt til elever ved skolestart i august.

Lånekassen

Elever ved TTG har samme rettigheter hos Lånekassen som elever ved offentlig videregående skole. Her kan man i tillegg søke om ekstra lån tilsvarende skolepengene.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Bostipend – borteboer

Du kan ha rett til bostipend dersom du må bo borte fra foreldrene dine. Bostipendet er ikke behovsprøvd mot foreldreøkonomi, og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Grunnstipend

Grunnstipendet er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Skolepenger på videregående

Du kan låne skolepenger hvis du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine.

Les mer hos lanekassen.no

NB! Søknad om stipend / lån hos Lånekassen kan tidligst gjøres 1. juli.

En digital skole

TTG har moderne IKT-løsninger som støtter opp rundt en hektisk hverdag for elevene. Skolen har datalab-er med tilsammen 90 iMac-er. I tillegg leier hver elev sin iPad. Denne styres gjennom skolen og vi legger til rette for god studieteknikk ved å fjerne uønskede programmer i skoletiden. Utenom skoletid har elevene tilgang til alt de måtte ønske på iPaden.

Elever ved TTG bruker iPad bl.a. til

  • Litteratur – alle skolebøker er digitale
  • Skriveverktøy – Office 365
  • Geogebra
  • Verktøy rettet mot idrett

Kantine

I 3. etasje ligger det en stor og flott kantine som drives av Villa Mat. Her kan elever spise sin medbrakte matpakke eller kjøpe det de måtte ønske.

Matabonnement

Villa Mat tilbyr matabonnement med frokost og lunsj. Les mer om tilbudet her.

For spørsmål knyttet til matabonnement, kontakt Marius Johansen på telefon 97092603 eller e-post marius@villa-mat.no

Helse og skolemiljø

Skolen har helsesykepleier to dager per uke og samarbeid med Helsestasjon for ungdom. Kirkegata Legekontor fungerer som fastlege for våre hybelboere. Vi har også en samarbeidsavtale med Sunn Idrett.

Skolen har egen miljøarbeider som har hovedfokus på hybelboere.

Kostnader

Skolepenger

For friskoler dekker det offentlige tilskuddet 85% av kostnadene. Øvrig kostnad dekkes gjennom egenandel. For skoleåret 2020/2021 er skoleavgiften kr 25.500.

iPad

Årlig iPadleie kr 1.000,-

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte/obligatoriske skoletilbudet gis det i samarbeid med stiftelsen Telemark Toppidrett et utvidet toppidrettstilbud. Tilbudet omfatter en helhetlig oppfølging av den enkelte eleven/utøveren gjennom flere treningstimer, større tetthet av trenere med spisskompetanse, samlinger/treningsleire, tilrettelegging for konkurransedeltagelse, trenings- og konkurranseplanlegging/treningsdagbøker, oppfølgingssamtaler, nødvendig transport i løpet av skoledagen, utstyrspakke, fysioterapi med mer.

Se den enkelte idrett for nærmere beskrivelse og kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud.

SKOLE

Idrett

Generell informasjon

Søk skoleplass