Legge til rette i trening og hverdag for at utøveren fysisk og psykisk får kompetanse til å potensielt realisere sine idrettslige drømmer på sikt

Utvikle bred kompetanse om idretten og utviklingsorientert trening, for å bidra til å skape stor grad av forståelse og selvstendighet i treningsarbeidet

Ta ut sitt potensiale på treningsarenaen ved bruk av teknisk og taktisk analyse og refleksjon, i samarbeid med spesialidrettstrener

Sikre høy trivsel og inkludering i treningsgruppen til en hver tid og jobbe sammen for felles mål

Cheerleading på TTG

 • Øktene gjennomføres sammen med høyt kvalifisert spesialidrettstrener
 • Vi trener på fullt springfloor, med tilgang til alt av nødvendig utstyr for å skape utvikling
 • Høyt fokus på utvikling av utøverens spisskompetanse
 • Tett individuell oppfølging med minimum fire utviklingssamtaler i året
 • Treningsleir i Orlando, USA, med treninger i optimale fasiliteter
 • Godt samarbeid med lokale klubber

Kostnader skoleåret 2020 – 2021

 • Utvidet toppidrettstilbud cheerleading
  kr. 17.000,- 
 • Skoleavgift kr. 25.500,-
 • iPad kr. 1.000,-
Søk skoleplass

Marius Fristad

Hovedtrener