Hver enkelt utøver skal kunne ta ut sitt potensiale

Alle skal bli sett og oppleve trygghet i et verdibasert konkurransemiljø

Vi utvikler morgendagens friidrettsutøvere gjennom helhetstenkning i et utviklingsorientert miljø

Samarbeide med utøverens klubbtrener

Friidrett eller orientering på TTG

  • Høyt kvalifisert og erfaren trener
  • Fokus på individuell utvikling i samarbeid med klubbtrener
  • Trening både individuellt og i gruppe i skoletiden
  • Allsidighet og langsiktig fokus i treningsarbeidet
  • En årlige treningssamling med varighet 12-15 dager i varmere strøk

Kostnader skoleåret 2020 – 2021

  • Utvidet toppidrettstilbud friidrett / Orientering
    kr. 17.000,- 
  • Skoleavgift kr. 25.500,-
  • iPad kr. 1.000,-
Søk skoleplass

Geir Vidar Bøe

Hovedtrener