Alle skal bli sett og oppleve trygghet i et verdibasert konkurransemiljø

Hver enkelt utøver skal kunne ta ut sitt potensiale

Vi utvikler morgendagens utøvere gjennom helhetstenkning i et utviklingsorientert miljø

Mix-sport ved TTG

Mix-sport er en linje for utøvere på høyt sportslig nivå innen mindre idretter ved skolen. Utøverne får et tilbud om basistrening på skolen, noe som optimaliserer muligheten til å utvikle seg gjennom et godt tilrettelagt samarbeid med klubb / egen trener. Det tilrettelegges for å trene spesifikk idrett i skoletiden etter avtale.

  • Tett dialog mellom spesialtrener og trener på skolen
  • Skolen er opptatt av fleksible løsninger for utøveren
  • Tilrettelegging for en best mulig kombinasjon av skole/idrett
  • Faglig kompetente trenere
  • Vi bruker Olympiatoppens treningsdagbok

Kostnader skoleåret 2020 – 2021

  • Utvidet toppidrettstilbud mix-sport
    kr. 11.500,-
  • Skoleavgift kr. 25.500,-
  • iPad kr. 1.000,-
Søk skoleplass

Niklas Tangen Bergseth

Hovedtrener