Bryting

There are no losers in wrestling, just winners and learners. – Unknown

Slide background
Slide background
Slide background

Bryterne ved TiT har 2 spesialtreninger på formiddag med egen brytetrener og 2 basistreninger i uka. I tillegg inngår bl.a. 2 treningsleirer i skolens regi. Tilbudet gis i samarbeid med lokale klubber (Urædd/Gulset).

Ansatte ved brytelinjen

Jorn_Melum_2

jorn@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 97953477

Jørn Melum

Hovedtrener bryting