Nyheter

Laktatmålinger med v4-test av TiT-svømmerne

Svømmerne på TiT blir laktatmålt ca hver 3`dje uke i oppbyggingsperioden. Dvs den perioden vi bygger opp den aerobe kapasiteten. I løpet av denne oppbyggingsperioden rekker vi å ta 4 laktattester på hver svømmer, hvis de er tilstede hver gang.

Utstyr vi bruker er: laktatmåler, laktatstrips, engangsnåler og engangspapir for å tørke vekk evtl blod.

Treneren har fått et avansert utregningsprogram av Johan Setterberg i Norges svømmeforbund, som kan fortelle hvilken hastighet vi skal svømme i, i de ulike intensitetssonene. Dette utregningsprogrammet må bli matet med en laktat som er mellom 3 og 5 m/mol. Den perfekte verdien er 4 i laktat, så svømmerne prøver å treffe den. Dette kaller vi for en v4-test. Hvis laktatverdien er for høy eller for lav, så vil det bli for store unøyaktigheter i tidene det skal svømmes på.

Treneren kjenner svømmerne meget godt, og vet nesten på sekundet hvor raskt svømmerne skal svømme en 400m på, for å få en laktatverdi på mellom 3 og 5 m/mol. I tillegg så er det ikke alltid svømmerne er flinke nok til å følge med på klokka under testen, slik at det noen ganger kan gå litt for raskt eller for seint. Da må de evtl svømme en eller flere 400m til, for å treffe riktig intensitet.

Når vi får en laktatverdi på mellom 3 og 5 i laktat, så kan vi mate inn alle data i utregningsmodellen, og da kommer det ut tider de skal svømme på, når vi skal bygge aerob kapasitet. Programmet regner ut hvor raskt svømmerne skal svømme 50m, 100m, 200m og 400m, med både 10 og 30 sekunder pause. Dere kan se under hvordan en slik fremstilling ser ut.

Eksempel på 100m serier med tider i sone 1, 2, 3, 4 og 5. Med henholdsvis 10 og 30 sekunder pause. 

                  Dato        v4 tid       sv.art       i1 10s       i1 30s       i2 10s       i2 30s       i3 10s       i3 30s       i4 10s       i4 30s      

Mariet      18.09       5.36,4      crawl        1.26,7      1.25,8      1.24,2      1.23,4      1.22,5      1.21,7      1.21,6      1.20,7

Så hvis vi tar et eksempel: Mariet Nijmeijer har svømt testen med en v4 på 5.36,4, så skal hun svømme denne serien:

24×100 Crawl i2 med 30 sek pause. Da skal hun ligge på 1.23,4 på hver 100m og starte på hvert 1 min 55 sek på klokka. Til informasjon så kan jeg fortelle at for å få beste karakter i svømming, når man vil komme inn på Norges idrettshøyskole, så må man svømme en 100m under 1 min og 30 sek. Nå skal altså Mariet svømme 24x100m, og alle skal prikkes på 1 min 23 sek 4 tiendeler, og med 30 sekunder pause mellom hver 100m. Prøv det hvis du kan!

Svømmehilsen fra «Svømmecoach»