Samarbeidsavtale mellom TTG og SK Poseidon

Samarbeidsavtalen medfører at elever ved TTG tilbys følgende:

  • Treneroppfølging på diverse stevner og mesterskap (Sr NM kortbane, UM/ jr NM kortbane)
  • Tilbud om supplerende trening på kvelder/helger. Elever ved TTG kan benytte de svømme og basistreningene som er ønskelig og tilgjengelig ved klubbens A-parti.
  • Tilbud om supplerende trening i skolens ferier sammen med klubbens A-parti (jul/nyttår og påske)
  • Elever ved TTG har mulighet til å reise med Poseidon på stevner og supplerende leirer på lik linje med medlemmer, til samme pris som klubbens medlemmer. Utøver faktureres direkte av Poseidon.

Kostnad for tilbudet nevnt over er kr 10.000,- for skoleåret 2018/2019, hvorav kr 5.000,- dekkes av TTG. Kr 5.000,- fakturers utøveren direkte av SK Poseidon. Dette kommer i tillegg til skoleavgift og toppidrettsavgift som betales til skolen.

De elever som ønsker å benytte seg av SK Poseidon sitt tilbud skriver under en avtale med klubben.

Alle elever ved TTG er velkomne til å melde overgang til Poseidon, stille som svømmer og bli ordinært medlem av klubben.