Skoletilbudet

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

TTG legger til rette for at morgendagens utøvere skal kunne kombinere idrett og skole på en best mulig måte. Det er et overordnet mål for skolen at idrettskarrieren ikke skal begrense mulighetene for utdanning og yrkesvalg.

Skolen tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer (se fag- og timefordeling). Engelsk, historie og filosofi og økonomi er eksempler på fag der vi også tilbyr full fordypning.

TTG har fokus på individuell oppfølging. Gruppestørrelsene er i mange fag mindre enn det man opplever ved andre skoler. Dette gjelder særlig matematikk, 2. fremmedspråk og de fleste programfag. Skolen har en studiekoordinator som følger opp elever som har stor aktivitet knyttet til representasjon på landslag og tilsvarende. I tillegg tilbys det fast ekstraundervisning/veiledning 2-3 ganger per uke, for i størst mulig grad å sikre gjennomføring for elever med spesielle utfordringer i enkelte fag. En treningsøkt per uke omdisponeres til skolebenken ved behov. Dette er en mulighet som elevene kan benytte seg av, men som også læreren kan oppfordre til. Elever kan pålegges av rektor å møte til ekstraundervisning i perioder.

Tid er en knapp faktor for unge utøvere. Lærerne ved TTG er bevisst på den situasjonen elevene er i. Et svært kompetent personale bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Samtidig er det helt avgjørende at elevene tar ansvar og bidrar til det samme. Motivasjon for å tilegne seg studiekompetanse er et viktig kriterium for å lykkes ved TTG.


molekylVåre programområder

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2: Sosiologi, Internasjonal engelsk, Historie og filosofi 1 og Økonomistyring

VG3: Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfaglig engelsk, Historie og filosofi 2 og Økonomi og ledelse

Realfag

VG2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1

VG3: Matematikk R2, Fysikk 2, Kjemi 2

Fag- og timefordeling

Skolen tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer. Klikk her for å se oversikt over fag- og timefordeling.

Skolenyheter

Våre lærere

Per-Vetle-Heldal

Per Vetle Heldal

Lærer, klassestyrer VG1CE-post: vetle.heldal@ttgymnas.no Mobil: 90136728
Camilla-Syvertsen

Camilla Syversen

Klassestyrer VG1B, lærer, kostholdsveileder

E-post: camilla.syversen@ttgymnas.no
Mobil: 93803968

Christine-Johnsen

Christine Johnsen

Klassestyrer VG1A, lærer, rådgiver utenlandsstudierE-post: christine.johnsen@ttgymnas.no Mobil: 95211767
SynneA

Synne Asprusten

Klassestyrer VG2A, lærer

E-post: synne.asprusten@ttgymnas.no
Mobil: 40478628

Eirin Topper Forstrøm

Eirin Topper Forstrøm

Lærer, klassestyrer VG2B

E-post: eirin.forstrom@ttgymnas.no
Mobil: 93644536

Aud-Marit-Lia-Wilcox

Aud Marit Lia Wilcox

Klassestyrer VG2C, lærer

E-post: aud.marit.wilcox@ttgymnas.no
Mobil: 90583711

Lill-Ann-Junker-Gundersen

Lill Ann Junker Gundersen

Lærer, klassestyrer VG3BE-post: lill.ann.gundersen@ttgymnas.no Mobil: 95449000
Inger-Judith-Aks-Moen

Inger Judith Aks Moen

Klassestyrer VG3C, lærerE-post: inger.judith.moen@ttgymnas.no Mobil: 90022375
Kristin-Lorentzen

Kristin Lorentzen

Klassestyrer VG3A, lærerE-post: kristin.lorentzen@ttgymnas.no Mobil: 92884807
Arve-Rollag

Arve Rollag

Lærer, avdelingsleder skole

E-post: arve.rollag@ttgymnas.no
Mobil: 97693172

Olivier-Puertas

Olivier Puertas

Lærer

E-post: olivier.puertas@ttgymnas.no
Mobil: 92460501

ThereseSletten

Eva Therese Sletten

Lærer

E-post: therese.sletten@ttgymnas.no
Mobil: 47328492

AnneM

Anne Marthe Berberg Nossek

Lærer

E-post: anne.marthe.nossek@ttgymnas.no
Mobil: 40858304

Håkon-Nordbø

Håkon Nordbø

Lærer

E-post: haakon.nordbo@ttgymnas.no
Mobil: 97021002

Bjørn-Aarrestad

Bjørn Aarrestad

Lærer

E-post: bjorn.aarrestad@ttgymnas.no
Mobil: 92019198

Stian-Sundbø

Stian Sundbø

Lærer

E-post: stian.sundbo@ttgymnas.no
Mobil: 41564869

Astrid-Fjeld

Astrid Fjeld

Lærer, spes.ped.koordinatorE-post: astrid.fjeld.eismann@ttgymnas.no Mobil: 41689965
Geir-Vidar-Bøe

Geir Vidar Bøe

Hovedtrener friidrett, lærer, rådgiver

E-post: geir.vidar.boe@ttgymnas.no
Mobil: 47880540