Skoletilbudet

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

TTG legger til rette for at morgendagens utøvere skal kunne kombinere idrett og skole på en best mulig måte. Det er et overordnet mål for skolen at idrettskarrieren ikke skal begrense mulighetene for utdanning og yrkesvalg.

Skolen tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer (se fag- og timefordeling). Engelsk, historie og filosofi og økonomi er eksempler på fag der vi også tilbyr full fordypning.

TTG har fokus på individuell oppfølging. Gruppestørrelsene er i mange fag mindre enn det man opplever ved andre skoler. Dette gjelder særlig matematikk, 2. fremmedspråk og de fleste programfag. Skolen har en studiekoordinator som følger opp elever som har stor aktivitet knyttet til representasjon på landslag og tilsvarende. I tillegg tilbys det fast ekstraundervisning/veiledning 2-3 ganger per uke, for i størst mulig grad å sikre gjennomføring for elever med spesielle utfordringer i enkelte fag. En treningsøkt per uke omdisponeres til skolebenken ved behov. Dette er en mulighet som elevene kan benytte seg av, men som også læreren kan oppfordre til. Elever kan pålegges av rektor å møte til ekstraundervisning i perioder.

Tid er en knapp faktor for unge utøvere. Lærerne ved TTG er bevisst på den situasjonen elevene er i. Et svært kompetent personale bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Samtidig er det helt avgjørende at elevene tar ansvar og bidrar til det samme. Motivasjon for å tilegne seg studiekompetanse er et viktig kriterium for å lykkes ved TTG.


molekylVåre programområder

Språk, samfunnsfag og økonomi

VG2: Sosiologi, Internasjonal engelsk, Historie og filosofi 1 og Økonomistyring

VG3: Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfaglig engelsk, Historie og filosofi 2 og Økonomi og ledelse

Realfag

VG2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 1

VG3: Matematikk R2, Fysikk 2, Kjemi 2

Fag- og timefordeling

Skolen tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer. Klikk her for å se oversikt over fag- og timefordeling.

Skolenyheter

Våre lærere

Per Vetle Heldal

Lærer, klassestyrer VG1A
Camilla-Syvertsen

camilla@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 93803968

Camilla Syvertsen

Klassestyrer VG1B, lærer, kostholdsveileder

Christine Johnsen

Klassestyrer VG1C, lærer, rådgiver utenlandsstudier
SynneA

synne@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 40478628

Synne Asprusten

Klassestyrer VG2A, lærer
Eirin Topper Forstrøm

eirin@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 93644536

Eirin Topper Forstrøm

Lærer, klassestyrer VG2B

Aud Marit Lia Wilcox

Klassestyrer VG2C, lærer
Lill-Ann-Junker-Gundersen

lill.ann@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 95449000

Lill Ann Junker Gundersen

Lærer, klassestyrer VG3A

Inger Judith Aks Moen

Klassestyrer VG3B, lærer
Kristin-Lorentzen

kristin@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 92884807

Kristin Lorentzen

Klassestyrer VG3C, lærer
Arve-Rollag

arve@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 97693172

Arve Rollag

Lærer, avdelingsleder skole
Olivier-Puertas

olivier@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 92460501

Olivier Puertas

Lærer
Julia-Kleven

julia@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 95093109

Julia Kleven

Lærer
ThereseSletten

therese@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 47328492

Eva Therese Sletten

Lærer

Anne Marthe Berberg Nossek

Lærer
Håkon-Nordbø

hakon@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 97021002

Håkon Nordbø

Lærer
Bjørn-Aarrestad

bjorn@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 92019198

Bjørn Aarrestad

Lærer

Stian Sundbø

Lærer
Astrid-Fjeld

astrid@toppidrettsgymnaset.no
Mobil priv.: 41689965

Astrid Fjeld

Lærer, spes.ped.koordinator

Geir Vidar Bøe

Hovedtrener friidrett, lærer, rådgiver