Utskrift og kopiering

For å kunne skrive ut på skolens printere må du aktivere printerkort. Dette får du hjelp til i oppstartsuka. Du har 200 utskrifter til fri disposisjon. Om du i løpet av skoleåret skulle ha behov for flere utskrifter får du fylt på utskriftskontoen i skolens resepsjon.

Ipad i undervisningen