Skolerute 2018 - 2019

 

Måned
Merknad
Elev-
dager
Fridager elevene/
planlegging for ansatte
August
Skolestart 15.8.
13
Planleggingsdager 13. og 14.8.
September
 
20
 
Oktober
Høstferie torsdag 11. og fredag 12.10. (i uke 41)
20
Planleggingsdag 15.10. 
November
 
22
 
Desember
Siste skoledag før jul: torsdag 20.12.
14
 
Januar
Første skoledag etter nyttår: mandag 7.1.
19
 Planleggingsdager 3. og 4.1.
Februar
Avspasering treningsleirer torsdag 21. og fredag 22.2.
20
 
Mars

 

20
 Planleggingsdag 18.3.
April
Siste skoledag før påske: fredag 12.4.
Første skoledag etter påske: tirsdag 23.4.
16
 
Mai
Skolefri: 
Onsdag 1.5.
Fredag 17.5. 

Torsdag 30.5. (Kristi himmelfartsdag)
Fredag 31.5.
19
 
Juni
Mandag 10.6. (2.pinsedag)
Siste skoledag: 
Fredag 21. juni
14
 
Sum
 
197
 

 

Med forbehold om feil og endringer.