Nyheter

Skoleskyss skoleåret 2016 – 2017

Hvis du bor over 6 km fra skolen, og har takket ja til skoleplass, kan du nå søke om skoleskyss med kollektivtilbudet på https://skoleskyss.t-fk.no. 

Bor du langt fra holdeplass? Se info om skyssgodtgjørelse på www.telemark.no/skoleskyss. 

Spørsmål? Ta kontakt på epost skoleskyss@t-fk.no. 

Mvh Toppidrettsgymnaset i Telemark på vegne av Telemark fylkeskommune