Skoleskyss

Elever som bor i Telemark kan ha rett på gratis skyss til og fra skolen

Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss.

  • Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid
  • Elevens rett til skoleskyss gjelder én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Retten til skoleskyss gjelder på strekningen mellom hjem og skole, eventuelt mellom skole og avlastningsbolig
  • Retten gjelder elever som er folkeregistrert i Telemark og som er bosatt mer enn 6 km fra skolen
  • Er du elev fra et annet fylke må du undersøke med ditt eget hjemfylke om rett til skoleskyss følger deg til Telemark
  • Skoleskyss organiseres hovedsakelig med kollektivtransport som buss, ferge eller tog. Les mer hos Telemark Fylkeskommune her
  • Søknad sendes elektronisk av den enkelte elev fra 1. august: www.telemark.no/skoleskyss

Ved spørsmål ta kontakt med Silje Rønjom Steinbakken, silje@toppidrettsgymnaset.no eller Telemark fylkeskommune, skoleskyss@t-fk.no.

Annen transport

Geir Helgesen.JPG

TiT har egen minibuss og sjåfør. Vi sørger bl.a. for nødvendig transport mellom skole og arena. Minibussen blir også brukt til transport til og fra treningsleirer og til ulike andre arrangementer. Mer informasjon om dette blir gitt til elever ved skolestart i august.