Søke på TTG

Søknadsfristen er i utgangspunktet satt til 1. mars.
Dersom det er ledige plasser vil det være rullerende inntak etter dette

Søk her

Inntak

Det formelle grunnlaget for inntaket finner du skolens inntaksreglement. Dette er også grunnlaget for rangering av søkere ved oversøkning. Elever som søker skolen bør ha ambisjoner og forutsetninger for å kunne utøve skolens læreplan innen toppidrettsfag godkjent av Utdanningsdirektoratet, da dette er et obligatorisk programfag ved skolen. Man bør videre ha evner og forutsetninger for å kunne hevde seg nasjonalt og internasjonalt i sin idrettsgren.

Søknadsfrist

Søknad til TTG inngår ikke i din prioritering ved evt. søknad til offentlig skole. Søknadsfristen er i utgangspunktet satt til 1. mars. Dersom det er ledige plasser vil det være rullerende inntak etter dette. Søknadsskjema for skoleåret 2018 – 2019 er tilgjengelig fra 1. januar 2018.

Økonomi

Skolepenger

For skoleåret 2018 – 2019 utgjør skolepengene kr 24.500,-.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte/obligatoriske skoletilbudet gis det i samarbeid med stiftelsen Telemark Toppidrett et utvidet toppidrettstilbud. Tilbudet omfatter en helhetlig oppfølging av den enkelte eleven/utøveren gjennom flere treningstimer, trenere med spisskompetanse, samlinger/treningsleire, tilrettelegging for konkurransedeltagelse, trenings- og konkurranseplanlegging/treningsdagbøker, oppfølgingssamtaler, nødvendig transport i løpet av skoledagen, utstyrspakke, fysioterapi med mer.

Kostnader for utvidet toppidrettstilbud skoleåret 2018 – 2019:

Basketball kr. 10.500,-

Bryting kr. 15.500,-

Cheerleading kr. 15.500,-

Fotball kr. 20.500,-

Friidrett kr. 15.500,-

Håndball kr. 17.500,-

Ishockey kr. 10.500,-

Langrenn kr. 16.500,-

Mix-sport kr. 10.500,-

Sprangridning kr. 35.500,-

Sykling kr. 20.500,-

Svømming kr. 16.500,-

Sjakk kr. 10.500,-

 iPad

Årlig iPadleie kr 1.000,- (les mer her)

 

Tilbud/aksept

Dersom du tilbys skoleplass mottar du et brev fra oss der du blir bedt om å signere og returnere avtale om skoleplass og leieavtale iPad. Du blir også bedt om å bekrefte at du ønsker skoleplass via elektronisk skjema. Når vi har mottatt dette vil du kunne søke stipend og eventuelt lån hos Lånekassen og vi kan bekrefte til dem at du blir elev hos oss.

Skoleskyss/Lånekassen

Elever ved TTG har de samme rettigheter til skoleskyss som elever ved offentlig videregående skole. Det samme gjelder rettigheter i Lånekassen. Her kan man i tillegg søke om ekstra lån i Lånekassen tilsvarende skolepengene.

Facebook-gruppe for søkere

Vi har en egen Facebook-gruppe for søkere. Den bruker vi til å holde deg informert gjennom søknadsprosessen. Meld deg inn i denne her.