Treningssamlinger i forbindelse med inntaket

I forbindelse med inntaket til skoleåret 2019 – 2020 vil det bli kalt inn til treningssamlinger ved fotball- og håndballinjen. Invitasjon vil komme per e-post til alle som har søkt om inntak ved disse linjene.

Inntaksdager fotball

  • 12. mars – gutter fra Skien og andre fylker
  • 14. mars – gutter fra Telemark minus Skien
  • 15. mars – alle jenter

Inntaksdager håndball

  • 12. mars
  • 14.mars