Dysleksivennlig skole

Telemark Toppidrett Gymnas er godkjent som «Dysleksivennlig skole» gjennom Dysleksi Norge. Bak godkjenningen ligger det ulike kriterier som skolen må følge opp og ha systemer for.

Elever med dysleksi har mulighet til å få;

  • Fritak vurdering i sidemål

  • Muntlige prøver, fortrinnsvis i muntlige fag

  • Hjelp til å søke om rettskrivingsprogrammene Lingdys/LingRight/Lingpilot fra NAV hjelpemiddelsentral

  • Utvidet tid på tentamen og eksamen

  • Opplesing av oppgaver på tentamen og eksamen

  • Tilgang til lydbøker (gjennom Brettboka)

  • Tilgang til både papirbok og Brettboka

  • Lånerett hos Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB). Har stort utvalg av skjønnlitterære bøker. Bøker kan høres på nettbrett/mobil via app`en Lydhør, eller høres som lydbok

  • Tips om studieteknikk

  • Muntlig teoriprøve i forbindelse med sertifikat, – snakk med Biltilsynet