Generell informasjon

Skolerute 2022 - 2023

Måned Merknad Elevdager Planlegging / fridager
August Skolestart 15.8. 13 Planleggingsdager 10., 11. og 12.8.
September 22
Oktober Høstferie onsdag 12., torsdag 13. og fredag 14.10. (i uke 41) 17 Planleggingsdag 17.10.
November 22
Desember Siste skoledag før jul: Onsdag 21.12. 15
Januar Første skoledag etter nyttår: Tirsdag 3.1. 19 Planleggingsdager 26. - 27.1.
Februar Vinterferie mandag 20., tirsdag 21. og onsdag 22.2. (avspasering treningsleirer torsdag 23.2. og fredag 24.2.) 17
Mars Siste skoledag før påske: Fredag 31.3. 23
April Første skoledag etter påske: Tirsdag 11.4. 14
Mai Skolefri:
Mandag 1.5.
Onsdag 17.5.
Torsdag 18.5. (Kr.h.f.dag)
Fredag 19.5. (Med forbehold om eksamen)
Mandag 29.5. (2. pinsedag)
18
Juni Siste skoledag:
Fredag 16. juni
12
Sum 192

Hybelboer

TTG tar inn søkere fra hele landet. Omlag 1/3 av skolens elever bor på hybel. Det er viktig at disse finner seg godt til rette, ikke bare ved skole og arena, men også i miljøet utenfor skolen. Om du er på utkikk etter et sted å bo, har skolens miljøarbeider god oversikt over hybelmarkedet i Skien.

Hybeloppfølging

Skolens miljøarbeider er behjelpelig med spørsmål knyttet til hybelsituasjon. Anstein kan kontaktes for bistand til å finne ledig hybel. Han følger opp hybelboere og holder årlig kokkekurs sammen med skolens kostholdsrådgiver.

Miljøarbeider

Anstein Engravslia
Anstein Engravslia
Trener håndball, miljøarbeider
Send e-post

Lånekassen

Elever ved TTG har samme rettigheter hos Lånekassen som elever ved offentlig videregående skole. Her kan man i tillegg søke om ekstra lån tilsvarende skolepengene.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Bostipend - borteboer

Du kan ha rett til bostipend dersom du må bo borte fra foreldrene dine. Bostipendet er ikke behovsprøvd mot foreldreøkonomi, og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Grunnstipend

Grunnstipendet er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Skolepenger på videregående

Du kan låne skolepenger hvis du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Merk at det er kun skolepengene du kan få lånefinansiert i Lånekassen (ikke kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud). Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine.

Les mer hos lanekassen.no

NB! Søknad om stipend / lån hos Lånekassen kan tidligst gjøres 1. juli.

Skoleskyss og transport

Offentlig skoleskyssordning

Elever som bor i Telemark kan ha rett på gratis skyss til og fra skolen. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss. Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Elevens rett til skoleskyss gjelder én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Retten gjelder elever som er folkeregistrert i Telemark og som er bosatt mer enn 6 km fra skolen.

Er du elev fra et annet fylke må du undersøke med ditt eget hjemfylke om rett til skoleskyss følger deg til Telemark. Skoleskyss organiseres hovedsakelig med kollektivtransport.

Annen transport

TTG har egne minibusser. Vi sørger bl.a. for nødvendig transport mellom skole og arena. Minibussene blir også brukt til transport til og fra treningsleirer og til ulike arrangementer. Mer informasjon om dette blir gitt til elever ved skolestart i august.

Kostnader

Skolepenger

For friskoler dekker det offentlige tilskuddet 85% av kostnadene. Øvrig kostnad dekkes gjennom egenandel. For skoleåret 2022/2023 er skoleavgiften kr. 24.735,-

Digital enhet

Årlig leie av digital enhet kr. 1.118,-

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte/obligatoriske skoletilbudet gis det i samarbeid med stiftelsen Telemark Toppidrett et utvidet toppidrettstilbud. Tilbudet omfatter en helhetlig oppfølging av den enkelte eleven/utøveren gjennom flere treningstimer, større tetthet av trenere med spisskompetanse, samlinger/treningsleire, tilrettelegging for konkurransedeltagelse, trenings- og konkurranseplanlegging/treningsdagbøker, oppfølgingssamtaler, nødvendig transport i løpet av skoledagen, utstyrspakke, fysioterapi med mer.

Se den enkelte idrett for nærmere beskrivelse og kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud.

Kontakt oss

Her finner du generell kontaktinfo til skolen, samt kontaktinfo til den enkelte ansatte.