Generell informasjon

Skolerute 2023 - 2024

Måned

Merknad

Elevdager

Planlegging / fridager

August

Skolestart 16.8.

12

Planleggingsdager 14. og 15.8.

September

21

Oktober

Høstferie:
Mandag 9.10. til fredag 13.10.

17

November

21

Planleggingsdag 17.11.

Desember

Siste skoledag før jul:
Torsdag 21.12.

15

Januar

Første skoledag etter nyttår:
Mandag 8.1.

18

Planleggingsdager 4.1. og 5.1.

Februar

Vinterferie:
Mandag 19., tirsdag 20.2. og onsdag 21.2.
(Avspasering treningsleirer torsdag 22.2. og fredag 23.2.)

18

Mars

Siste skoledag før påske:
Fredag 22.3.

16

April

Første skoledag etter påske:
Onsdag 3.4.

20

Planleggingsdag 2.4.

Mai

Skolefri:
Onsdag 1.5.
Torsdag 9.5. (Kr.h.f.dag)
Fredag 10.5.
Fredag 17.5.
Mandag 20.5. (2.pinsedag)

18

Juni

Siste skoledag:
Fredag 21.6.

15

Sum

191

6

Med forbehold om endringer!

Skolerute 2024 - 2025

Måned

Merknad

Elevdager

Planlegging / fridager

August

Skolestart 14.8.

13

Planleggingsdager 12. og 13.8.

September

21

Oktober

Høstferie:
Mandag 7.10. til fredag 11.10. (uke 41)

18

November

20

Planleggingsdag 15.11.

Desember

Siste skoledag før jul:
Fredag 20.12.

15

Januar

Første skoledag etter nyttår:
Mandag 6.1.

20

Planleggingsdager 2.1. og 3.1.

Februar

Vinterferie:
Mandag 17., tirsdag 18.2. og onsdag 19.2.
(Avspasering treningsleirer torsdag 20.2. og fredag 21.2.)

17

Mars

21

April

Siste skoledag før påske:
Fredag 11.4.
Første skoledag etter påske:
Onsdag 23.4.

15

Planleggingsdag 22.4.

Mai

Skolefri:
Torsdag 1.5.
Fredag 2.5.
Torsdag 29.5. (Kr.h.f.dag)
Fredag 30.5. (aktuell eksamensdag)

18

Juni

Mandag 9.6. (2. pinsedag)
Siste skoledag:
Fredag 20.6.

14

Sum

192

6

Med forbehold om endringer!

Hybelboer

TTG tar inn søkere fra hele landet. Omlag 1/4 av skolens elever bor på hybel. Det er viktig at disse finner seg godt til rette, ikke bare ved skole og arena, men også i miljøet utenfor skolen. Om du er på utkikk etter et sted å bo, har skolens miljøarbeider god oversikt over hybelmarkedet i Skien.

Hybeloppfølging

Skolens miljøarbeider, Kjetil Lie, arrangerer samlinger for hybelelever gjennom året. Han er også behjelpelig med ulike spørsmål knyttet til hybelsituasjonen.

Miljøarbeider

Kjetil Lie
Kjetil Lie
Hovedtrener sjakk, miljøarbeider
Send e-post

VIP Makkerskap

Skolen benytter programmet VIP Makkerskap i første omgang på vg1. Dette er et tiltak for et godt læringsmiljø og en trygg og forutsigbar skolestart.

I korte trekk innebærer programmet at kontaktlærer deler klassen i makkerpar og makkergrupper fra første skoledag. Makkerpar og makkergrupper har bestemte oppgaver knyttet til hverandre, og inndelingen benyttes også til faglig samarbeid. Etter tre uker byttes makkere og makkergrupper, og ordningen rullerer gjennom hele skoleåret. I forbindelse med makkerbyttene gjennomføres det enkle øvelser i samarbeid og kommunikasjon.

Hovedmålet med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmålene er:

  • Å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring.

  • Å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse.

  • En trygg og forutsigbar skolestart.

  • Å etablere et godt klassemiljø tidlig.

  • At elevene skal bli kjent med de andre i klassen.

  • Å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen.

Lånekassen

Elever ved TTG har samme rettigheter hos Lånekassen som elever ved offentlig videregående skole. Her kan man i tillegg søke om ekstra lån tilsvarende skolepengene.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Bostipend - borteboer

Du kan ha rett til bostipend dersom du må bo borte fra foreldrene dine. Bostipendet er ikke behovsprøvd mot foreldreøkonomi, og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Grunnstipend

Grunnstipendet er ment å være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Skolepenger på videregående

Du kan låne skolepenger hvis du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Merk at det er kun skolepengene du kan få lånefinansiert i Lånekassen (ikke kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud). Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine.

Les mer hos lanekassen.no

NB! Søknad om stipend / lån hos Lånekassen kan tidligst gjøres 1. juli.

Skoleskyss og transport

Offentlig skoleskyssordning

Elever som bor i Telemark kan ha rett på gratis skyss til og fra skolen. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole, som etter lov og regelverk har rett til skyss. Skoleskyss er skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og sluttid. Elevens rett til skoleskyss gjelder én tilkjøring og én hjemkjøring per skoledag. Retten gjelder elever som er folkeregistrert i Telemark og som er bosatt mer enn 6 km fra skolen.

Er du elev fra et annet fylke må du undersøke med ditt eget hjemfylke om rett til skoleskyss følger deg til Telemark. Skoleskyss organiseres hovedsakelig med kollektivtransport.

Annen transport

TTG har egne minibusser. Vi sørger bl.a. for nødvendig transport mellom skole og arena. Minibussene blir også brukt til transport til og fra treningsleirer og til ulike arrangementer. Mer informasjon om dette blir gitt til elever ved skolestart i august.

Kostnader

Skolepenger

Staten dekker 85% av kostnadene for elever ved private skoler. Skoleavgiften dekker resterende 15%. Skoleavgiften fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Privatskoleloven § 6-2, med dertil tilhørende forskrifter. Årlig skoleavgift er for skoleåret 2024/2025 kr 28.740, - pr elev pr trinn.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte/obligatoriske skoletilbudet gis det i samarbeid med stiftelsen Telemark Toppidrett et utvidet toppidrettstilbud som anbefales for alle elever.

Avgift knyttet til utvidet toppidrettstilbud dekker skolens treningsleir(er), utstyrspakke, tilgang til treningssenter utenom skoletid, individuell oppfølging fra skolens støtteapparat på idrett og transport i regi av skolen.

Se den enkelte idrett for nærmere beskrivelse og kostnader knyttet til skolens utvidede toppidrettstilbud.

Digital enhet

Årlig leie digital enhet er tilsvarende den laveste satsen for ikke-behovsprøvd utstyrsstipend, p.t. kr 1.196,-

Informasjon fra helsesykepleier

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Skien kommune anbefaler alle elever i videregående skole å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokk). Vaksinen inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet, og må betales av den enkelte. Vaksinen koster 450 kroner. Skolehelsetjenesten gjennomfører vaksinasjonen ved TTG i løpet av høsten. Elever som ønsker vaksinen skriver seg på liste i administrasjonen på TTG.

Ungdom under 16 år, må ha samtykke av begge foresatte.

Ved spørsmål, ta kontakt med helsesykepleier Anita Mustvedt Håland, telefon 977 16 134, e-post anitamustvedt.haland@skien.kommune.no.

Mer info fra FHI

Vaksine anbefales allerede i VG1

Fordi russefeiringen nå starter tidligere enn før, og fordi vi vet at ungdommer møtes og fester også i andre situasjoner enn russefeiring, vil Skien kommune nå følge Folkehelseinstituttets oppdaterte anbefalinger og tilby vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle elever på videregående skole.

Mer info fra Skien kommune

Ordensreglement

Ordensreglement for elever ved Telemark Toppidrett Gymnas

Vedtatt av skolens styre

Kontakt oss

Her finner du generell kontaktinfo til skolen, samt kontaktinfo til den enkelte ansatte.