Skole

Med mot, respekt og engasjement utvikler vi morgendagens utøvere!

Kombinasjon idrett og skole

TTG legger til rette for at morgendagens utøvere skal kunne kombinere idrett og skole på en best mulig måte. Det er et overordnet mål for skolen at alle studiemuligheter skal kunne være åpne etter endt skolegang ved TTG.

TTG tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer (se fag- og timefordeling). Engelsk, historie og filosofi og økonomi er eksempler på fag der vi også tilbyr full fordypning.

Fagene Toppidrett med 5 timer per uke på vg1 og Konkurranse- og toppidrett med 10 timer på uke på vg2 og vg3, gir elevene et unikt skoletilbud med tilrettelegging for idrett. Disse fagene kalles valgfrie programfag, men er obligatoriske ved TTG.

TTG har fokus på individuell oppfølging. Gruppestørrelsene er i en del fag mindre enn det man opplever ved andre skoler. Dette gjelder særlig matematikk, 2. fremmedspråk og en del programfag.

TTG tilbyr fast ekstraundervisning, for i størst mulig grad å sikre gjennomføring for elever med spesielle utfordringer i enkelte fag. En treningsøkt per uke omdisponeres til skolebenken ved behov. Dette er en mulighet som elevene kan benytte seg av, men som også læreren og trener kan oppfordre til. Elever kan pålegges av rektor å møte til ekstraundervisning i perioder.

Lærerne ved TTG er bevisst på den situasjonen elevene er i. Et svært kompetent personale bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Samtidig er det helt avgjørende at elevene tar ansvar og bidrar til det samme. Motivasjon for å tilegne seg studiekompetanse er et viktig kriterium for å lykkes ved TTG.

Skolen har en rekke støttefunksjoner. Dette omfatter bl.a. karriereveileder/rådgiver, rådgiver utenlandsstudier og spesialpedagogisk koordinator. Skolen har også en studiekoordinator som følger opp elever som har særlig stor aktivitet knyttet til representasjon på landslag og tilsvarende. Se øvrig støtteapparat under Idrettstilbud.

Timeplan

  • Idrett omfatter fagene Kroppsøving, Toppidrett 1 og Konkurranse- og toppidrett 2 og 3

  • Onsdag etter lunsj har VG1 skole, VG2 og VG3 har idrett. (Elever med tre realfag eller 2. fremmedspråk i VG3 har også teoriundervisning onsdag etter lunsj.)

  • Tirsdag morgen tilbys veiledning i skolefag for elever som har behov for dette

Fag og timefordeling

Fellesfag

VG1 VG2 VG3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Matematikk 1T eller 1P 5 0 0
Matematikk 2P* 0 3 0
Naturfag 5 0 0
Fremmedspråk** 4 4 0 (5)
Geografi 2 0 0
Samfunnskunnskap 3 0 0
Historie 0 2 0
Religion 0 0 3
Historie 0 0 4
Kroppsøving 2 2 2
Sum timer 30 15 15

(*) Faller bort dersom man velger R1

 (**) Dersom man har hatt fordypning i norsk, engelsk eller matematikk på ungdomsskolen i stedet for 2. fremmedspråk, må man ha 5 timer 2. fremmedspråk på VG3.

Programfag

Alle elever må ha to programfag innenfor valgt programområde. Disse fagene må leses i to år med 5 timer per uke per år. Elever skal i tillegg ha et valgfritt programfag. Dette dekkes ved TTG av fagene toppidrett (vg1) og konkurranse- og toppidrett (vg2/vg3).

I programområde språk/samfunnsfag/økonomi er sosiologi et obligatorisk fag på vg2 ved TTG. Dette bygges da videre på med Sosialkunnskap i vg3.

I programområde realfag erstattes 3 timer i fellesfaget matematikk 2P med 5 timer matematikk R1 på vg2. Dette medfører at realfagselever må velge et 5-timersfag ekstra på vg2, enten fra realfag eller fra språk/samfunnsfag/økonomi.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi

VG1 VG2 VG3
Historie og filosofi 1 0 5 0
Historie og filosofi 2 0 0 5
Økonomistyring 0 5 0
Økonomi og ledelse 0 0 5
Engelsk 1 0 5 0
Engelsk 2 0 0 5
Sosiologi og sosialantropologi 0 5 0
Sosialkunnskap 0 0 5
Sum obl. programfag 0 10 10

Programområde realfag

VG1 VG2 VG3
Matematikk R1 0 5 0
Matematikk R2 0 0 5
Fysikk 1 0 5 0
Fysikk 2 0 0 5
Kjemi 1 0 5 0
Kjemi 2 0 0 5
Sum obl. programfag 0 10 (15) 10 (15)

Programfag toppidrett

VG1 VG2 VG3
Toppidrett 5 0 0
Konkurranse og toppidrett 0 10 10

Fremmedspråk

Alternativer
Spansk nivå 1 - tre år

For dem som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen. Denne gruppen vil ha spansk alle tre årene ved TTG.

Spansk nivå 1 - to år

For dem som har et annet fremmedspråk fra ungdomsskolen enn spansk eller tysk. Denne gruppen vil ha spansk i VG1 og VG2 ved TTG

Spansk nivå 2 - to år

For dem som har spansk fra ungdomsskolen. Denne gruppen vil ha spansk i VG1 og VG2 ved TTG.

Tysk nivå 2 - to år

For dem som har tysk fra ungdomsskolen. Denne gruppen vil ha tysk i VG1 og VG2 ved TTG.

T-matematikk fra ungdomsskolen

Enkelte elever har gjennomført og fått standpunktkarakter i T-matematikk i 10. klasse. Dette medfører fritak for undervisning i T-matematikk på vg1, dersom dette er ønskelig. TTG har lagt opp til at man da i stedet kan følge undervisning i faget Kjemi 1 på vg1, siden dette normalt gjelder elever som ønsker realfag.

For de som ønsker full fordypning i realfag vil man da kunne fortsette etter følgende modell:

  • Vg2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 2

  • Vg3: Matematikk R2, Fysikk 2 (evt. Kjemi 2 i stedet for å ta dette på vg2)

Dette vil da gi maksimal uttelling i realfagspoeng (4 poeng), samtidig som man får en optimal arbeidsuke knyttet til sportslig opplegg.

Digitale løsninger

TTG har moderne IKT-løsninger som støtter opp rundt en hektisk hverdag for elevene. Elevene leier hver elev sin digitale enhet. Denne administreres gjennom skolen og vi legger inn de pedagogiske programmene elevene har behov for i undervisningen. Enheten tilfaller eleven etter tre år ved TTG.

Noen av våre digitale plattformer

  • Litteratur – alle skolebøker er digitale

  • Skriveverktøy – Office 365

  • Geogebra

  • Verktøy rettet mot idrett

Dysleksivennlig skole

Telemark Toppidrett Gymnas er godkjent som «Dysleksivennlig skole» gjennom Dysleksi Norge. Bak godkjenningen ligger det ulike kriterier som skolen må følge opp og ha systemer for.

Våre lærere

Lærerne ved TTG er bevisst på den situasjonen elevene er i og strekker seg langt for å følge opp den enkelte elev, både som faglærere og kontaktlærere. Et svært kompetent personale bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø.

Arve Rollag
Arve Rollag
Avdelingsleder skole, lærer
Send e-post
Aimé Lima Olaussen
Aimé Lima Olaussen
Lærer
Send e-post
Anja Østegården
Anja Østegården
Lærer
Send e-post
Anne Marthe Berberg
Anne Marthe Berberg
Lærer
Send e-post
Aud Marit Lia Wilcox
Aud Marit Lia Wilcox
Lærer
Send e-post
Camilla Syversen
Camilla Syversen
Lærer, kostholdsveileder
Send e-post
Christian Bakke
Christian Bakke
Lærer, hovedtrener langrenn
Send e-post
Christine Johnsen
Christine Johnsen
Lærer, rådgiver utenlandsstudier
Send e-post
Eirin Topper Forstrøm
Eirin Topper Forstrøm
Lærer
Send e-post
Eva Therese Sletten
Eva Therese Sletten
Lærer
Send e-post
Helge Høgberg Rollefsen
Helge Høgberg Rollefsen
IT-ansvarlig
Send e-post
Inger-Judith Aks
Inger-Judith Aks
Lærer
Send e-post
Ingrid Marie Lindstrøm
Ingrid Marie Lindstrøm
Lærer
Send e-post
Kristin Lorentzen
Kristin Lorentzen
Lærer
Send e-post
Lea Krüger
Lea Krüger
Lærer
Send e-post
Lill Ann Junker Gundersen
Lill Ann Junker Gundersen
Lærer, fagkoordinator samfunnsfag
Send e-post
Maria Nohre
Maria Nohre
Lærer
Send e-post
Olivier Puertas
Olivier Puertas
Lærer, fagkoordinator fremmedspråk
Send e-post
Per Vetle Heldal
Per Vetle Heldal
Lærer, fagkoordinator realfag
Send e-post
Stian Sundbø
Stian Sundbø
Lærer
Send e-post
Synne Asprusten
Synne Asprusten
Lærer, fagkoordinator norsk
Send e-post