Søk om skoleplass

Søk om skoleplass for skoleåret 2024 - 2025. Søknadsskjema åpent fra 1.desember
Treningssamlinger i forbindelse med søknad om skoleplass

Elever som søker om skoleplass ved fotball-, håndball- og basketballinjen blir invitert til treningssamling i forbindelse med inntaket. Alle søkere ved disse linjene har mottatt e-post med innkalling og påmelding til disse treningssamlingene.

Les mer her

Dette får du på skolen