Velkommen til informasjonsmøte

for foresatte til nye søkere

Inntak til skoleåret 2024 - 2025

Mandag 4. desember inviterer vi til et informasjonsmøte kl. 18.00 på Skagerak Arena. Møtet er spesielt rettet mot foresatte, men aktuelle søkere er selvsagt også velkomne. Vi vil orientere om vår skolemodell, våre idretter og søknadsprosessen. Det vil også bli anledning til å snakke med trenere og lærere.

Program

  • 18.00 – Del 1. Felles informasjon ved skolens ledelse (kan følges digitalt på denne siden)

  • 18.45 – Pause. Kaffe og frukt

  • 19.00 – Del 2. Informasjon fra idrettene

Dersom man deltar digitalt (del 1) og ønsker en samtale / presentasjon av aktuell idrett (del 2), kontakt aktuell trener hos oss for å gjøre avtale.