Velkommen til informasjonsmøte

for foresatte til nye søkere

Inntak til skoleåret 2023 - 2024

Mandag 5. desember inviterer vi til et informasjonsmøte kl. 18.00 på Skagerak Arena. Møtet er spesielt rettet mot foresatte, men aktuelle søkere er selvsagt også velkomne. Vi vil orientere om vår skolemodell, våre idretter og søknadsprosessen. Det vil også bli anledning til å snakke med trenere og lærere.

Program

  • 18.00 – Del 1. Felles informasjon ved skolens ledelse (kan følges digitalt under)

  • 18.45 – Pause. Kaffe og frukt

  • 19.00 – Del 2. Informasjon fra idrettene

Del 1. Felles informasjon ved skolens ledelse

Påmelding