Hver enkelt spiller skal kunne ta ut sitt potensiale

Alle skal bli sett og oppleve trygghet og trivsel i et verdibasert konkurransemiljø

Vi utvikler morgendagens sjakkspillere gjennom helhetstenkning i et utviklingsorientert miljø

Sjakk på TTG

 • Høyt kvalifisert og internasjonalt erfaren spesialtrener
 • Strukturert og detaljert arbeid individuelt og i grupper på økt
 • Stort fokus på miljøskaping og teambuilding
 • Tett individuell oppfølging med minimum to utviklingssamtaler i året
 • 2 årlige samlinger/felles turneringer
 • Skolen legger til rette for deltakelse på turneringer utenom de to felles samlingene i regi av TTG
 • Tett samarbeid med Grenland Sjakksenter, med gode treningsmuligheter
 • Mulighet for instruktørjobb i de lokale barne- og ungdomsklubbene

Kostnader skoleåret 2020 – 2021

 • Utvidet toppidrettstilbud sjakk
  kr. 11.500,- 
 • Skoleavgift kr. 25.500,-
 • iPad kr. 1.000,-
Søk skoleplass

Kjetil Lie

Hovedtrener

Kjetil er utdannet barnevernspedagog og har jobbet ved Telemark Toppidrett Gymnas siden 2018. Han har bred erfaring fra internasjonalt sjakknivå, og har blant annet representert Norge i 6 olympiader. Kjetil har vunnet kongepokalen ved to anledninger, i 2009 og 2010. I 2007/2008 var han Magnus Carlsens sekundant i en VM-kvalifisering samt World Cup.

I sitt arbeid som sjakktrener er Kjetil opptatt av å se hver enkelt elev, og han har stort fokus på det relasjonelle som virkemiddel for utvikling. Kjetil har også særlig fokus på det praktiske aspektet ved sjakk, og at det er mange veier som kan lede frem mot målet. Slik sett har han stort fokus på å se muligheter fremfor begrensninger.