Hver enkelt spiller skal kunne ta ut sitt potensiale

Alle skal bli sett og oppleve trygghet og trivsel i et verdibasert konkurransemiljø

Vi utvikler morgendagens sjakkspillere gjennom helhetstenkning i et utviklingsorientert miljø

Sjakk på TTG

 • Høyt kvalifisert og internasjonalt erfaren spesialtrener
 • Strukturert og detaljert arbeid individuelt og i grupper på økt
 • Stort fokus på miljøskaping og teambuilding
 • Tett individuell oppfølging med minimum to utviklingssamtaler i året
 • 2 årlige samlinger/felles turneringer
 • Skolen legger til rette for deltakelse på turneringer utenom de to felles samlingene i regi av TTG
 • Tett samarbeid med Grenland Sjakksenter, med gode treningsmuligheter
 • Mulighet for instruktørjobb i de lokale barne- og ungdomsklubbene

Kostnader skoleåret 2020 – 2021

 • Utvidet toppidrettstilbud sjakk
  kr. 11.500,- 
 • Skoleavgift kr. 25.500,-
 • iPad kr. 1.000,-
Søk skoleplass

Kjetil Lie

Hovedtrener