Skoletilbud

TTG legger til rette for at morgendagens utøvere skal kunne kombinere idrett og skole på en best mulig måte. Det er et overordnet mål for skolen at alle studiemuligheter skal kunne være åpne etter endt skolegang ved TTG.

TTG tilbyr studiespesialisering og er opptatt av at det skal være et bredt og godt fagtilbud som dekker de fleste interessefelter. Full fordypning med realfagspoeng og spesiell studiekompetanse, er ett av flere alternativer (se fag- og timefordeling). Engelsk, historie og filosofi og økonomi er eksempler på fag der vi også tilbyr full fordypning.

Fagene Toppidrett med 5 timer per uke på vg1 og Konkurranse- og toppidrett med 10 timer på uke på vg2 og vg3, gir elevene et unikt skoletilbud med tilrettelegging for idrett. Disse fagene kalles valgfrie programfag, men er obligatoriske ved TTG.

TTG har fokus på individuell oppfølging. Gruppestørrelsene er i en del fag mindre enn det man opplever ved andre skoler. Dette gjelder særlig matematikk, 2. fremmedspråk og en del programfag.

TTG tilbyr fast ekstraundervisning, for i størst mulig grad å sikre gjennomføring for elever med spesielle utfordringer i enkelte fag. En treningsøkt per uke omdisponeres til skolebenken ved behov. Dette er en mulighet som elevene kan benytte seg av, men som også læreren og trener kan oppfordre til. Elever kan pålegges av rektor å møte til ekstraundervisning i perioder.

Lærerne ved TTG er bevisst på den situasjonen elevene er i. Et svært kompetent personale bidrar til et godt og effektivt læringsmiljø. Samtidig er det helt avgjørende at elevene tar ansvar og bidrar til det samme. Motivasjon for å tilegne seg studiekompetanse er et viktig kriterium for å lykkes ved TTG.

Skolen har en rekke støttefunksjoner. Dette omfatter bl.a. karriereveileder/rådgiver, rådgiver utenlandsstudier og spesialpedagogisk koordinator. Skolen har også en studiekoordinator som følger opp elever som har særlig stor aktivitet knyttet til representasjon på landslag og tilsvarende. Se øvrig støtteapparat under Idrettstilbud.

Timeplan

 • Idrett omfatter fagene Kroppsøving, Toppidrett 1 og Konkurranse- og toppidrett 2 og 3
 • Onsdag morgen har VG1 skole, VG2 og VG3 har idrett. (Elever med tre realfag eller 2. fremmedspråk i VG3 har teoriundervisning onsdag morgen.)
 • Tirsdag morgen tilbys veiledning i skolefag for elever som har behov for dette

Fag- og timefordeling

FELLESFAG

VG1 VG2 VG3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Matematikk 1T eller 1P 5 0 0
Matematikk 2p * 0 3 0
Naturfag 5 0 0
Fremmedspråk ** 4 4 0 (5)
Geografi 2 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Historie 0 2 0
Religion 0 0 3
Historie 0 0 4
Kroppsøving 2 2 2
SUM timer 30 15 15

(*) Faller bort dersom man velger R1

 (**) Dersom man har hatt fordypning i norsk, engelsk eller matematikk på ungdomsskolen i stedet for 2. fremmedspråk, må man ha 5 timer 2. fremmedspråk på VG3.

PROGRAMFAG

Alle elever må ha to programfag innenfor valgt programområde. Disse fagene må leses i to år med 5 timer per uke per år. Elever skal i tillegg ha et valgfritt programfag. Dette dekkes ved TTG av fagene toppidrett (vg1) og konkurranse- og toppidrett (vg2/vg3).

I programområde språk/samfunnsfag/økonomi er sosiologi et obligatorisk fag på vg2 ved TTG. Dette bygges da videre på med Politikk og menneskerettigheter eller Sosialkunnskap i vg3.

I programområde realfag erstattes 3 timer i fellesfaget matematikk 2P med 5 timer matematikk R1 på vg2. Dette medfører at realfagselever må velge et 5-timersfag ekstra på vg2, enten fra realfag eller fra språk/samfunnsfag/økonomi.

Programområdet: Språk, samfunnsfag og økonomi VG1 VG2 VG3
Historie og filosofi 1 0 5 0
Historie og filosofi 2 0 0 5
Økonomistyring 0 5 0
Økonomi og ledelse 0 0 5
Internasjonal engelsk 0 5 0
Samfunnsfaglig engelsk 0 0 5
Sosiologi og sosialantropologi 0 5 0
Politikk og menneskerettigheter 0 0 5
Sosialkunnskap 0 0 5
Sum obl. programfag 10 10

 

Programområdet: Realfag  VG1 VG2  VG3 
Matematikk R1  0  5 0
Matematikk R2 0 0 5
Fysikk 1 0 5 0
Fysikk 2 0 0 5
Kjemi 1 0 5 0
Kjemi 2 0 0 5
Sum obl. programfag 0 10 (15) 10 (15)

KONKURRANSE- OG TOPPIDRETTSFAG

VG1 VG2 VG3
Toppidrett 5 0 0
Konkurranse- og toppidrett 0 10 10
TOT timer 35 35 35

T-matematikk fra ungdomsskolen

Enkelte elever har gjennomført og fått standpunktkarakter i T-matematikk i 10. klasse. Dette medfører fritak for undervisning i T-matematikk på vg1, dersom dette er ønskelig. TTG har lagt opp til at man da i stedet kan følge undervisning i faget Kjemi 1 på vg1, siden dette normalt gjelder elever som ønsker realfag.

For de som ønsker full fordypning i realfag vil man da kunne fortsette etter følgende modell:

 • Vg2: Matematikk R1, Fysikk 1, Kjemi 2
 • Vg3: Matematikk R2, Fysikk 2 (evt. Kjemi 2 i stedet for å ta dette på vg2)

Dette vil da gi maksimal uttelling i realfagspoeng (4 poeng), samtidig som man får en optimal arbeidsuke knyttet til sportslig opplegg.

Dysleksivennlig skole

Telemark Toppidrett Gymnas er godkjent som «Dysleksivennlig skole» gjennom Dysleksi Norge. Bak godkjenningen ligger det ulike kriterier som skolen må følge opp og ha systemer for.

Elever med dysleksi har mulighet til å få;
 • Fritak vurdering i sidemål
 • Muntlige prøver, fortrinnsvis i muntlige fag
 • Hjelp til å søke om rettskrivingsprogrammene Lingdys/LingRight/Lingpilot fra NAV hjelpemiddelsentral
 • Utvidet tid på tentamen og eksamen
 • Opplesing av oppgaver på tentamen og eksamen
 • Tilgang til lydbøker (gjennom Brettboka)
 • Tilgang til både papirbok og Brettboka
 • Lånerett hos Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB). Har stort utvalg av skjønnlitterære bøker. Bøker kan høres på nettbrett/mobil via app`en Lydhør, eller høres som lydbok
 • Tips om studieteknikk
 • Muntlig teoriprøve i forbindelse med sertifikat, – snakk med Biltilsynet

SKOLE

Idrett

Generell informasjon

Søk skoleplass